Det praktiske

Jeg er et privat pasningstilbud på Thyholm, der henvender sig til børn fra 24 uger og til børnehavealderen. Jeg er godkendt af Struer Kommune, som skal føre tilsyn fire gange årligt.

Jeg ansættes og aflønnes af forældrene, som betaler mig det kommunale tilskud + egenbetaling hver måned. Der betales for pasningstilbuddet i 12 måneder. Kommunen yder søskenderabat til denne pasningsordning.

Opskrivning og pladshenvisning
Barnet skal skrives på venteliste til kommunal pasning, da kommunen ellers ikke yder tilskud. Når I bliver tildelt en plads i det kommunale regi, vælger I istedet at gøre brug af “Frit-Valg-Ordningen”, som giver jer ret til selv at vælge mellem forskellige pasningsformer.

Når I har været på kontaktbesøg, og hvis I føler det er det rette for jeres barn underskriver vi en kontrakt. Det rent praktiske papir-arbejde skal jeg nok hjælpe med.

Ferie og fridage
Da jeg arbejder 48 timer i ugen optjener jeg ligesom de kommunale dagplejere ½ dags afspadsering pr. måned – altså 6 ekstra dage om året. Mine fridage og min ferie vil som oftest blive placeret i god tid, så alle kan nå at få arrangeret alternativ pasning eller eventuelt selv holde fri.

Min påtænkte ferieplan sendes til jer, så vi i fællesskab kan nå at lave den om, hvis der er nogle dage som viser sig helt umulige for jer som forældre.

Medbring
Barnevogn, regnslag til barnevogn, dyne, pude, bleer, sutter, hjemmesko, mindst 1 sæt skiftetøj og strømper. Overtøj og fodtøj efter vejret.

*Husk: I skal som forældre selv medbringe specialkost, f.eks. babygrød eller MME hvis barnet stadig får flaske.

Åbningstiden vil være afhæning af hvad den aktuelle forældregruppe har behov for. Jeg forsøger at tilrettelægge de 48 åbningstimer, så alle bliver tilgode set. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil der blive mulighed for at kunne betale for ekstraordinær åbningstid.

Mandag 06.30 16.15
Tirsdag 06.30 16.15
Onsdag 06.30 16.15
Torsdag 06.30 16.15
Fredag 06.30 15.15